Kế hoạch tháng 9

1. Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017. 2. Ổn định nề nếp dạy học. 3. Tham gia Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của cấp THCS. 4. Tổ chức Hội nghị cán bộ công…

Kế hoạch tháng 3

1.Chuyên môn: – Thực hiện nghiêm túc về nề nếp chương trình dạy học. – Tổ chức hội giảng mùa xuân. – Tổ chức chuyên đề chuyên sâu theo kế hoạch. – Thi HSG tỉnh khối 9 em Hương môn sử. – Tăng cường lựa chọn…

Kế hoạch tháng 11

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11. 1. Chuyên môn: – Thực hiện kế hoạch dạy học – Tiếp tục thao giảng, dự giờ, báo cáo chuyên đề. – Tăng cường BDHSG khối 9 –  Kiểm tra hồ sơ cá…

Kế hoạch tháng 10

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 1. Chuyên môn: – Dạy học bình thường – Triển khai thao giảng vòng 1, tổ văn tập trung…

Thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường

  PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT   Số:         /KH – THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                         KẾ HOẠCH Thực hiện Qui chế công khai…

Kế hoạch tháng 9

1. Ổn định nề nếp đầu năm học. – Tập trung học sinh – Lao động phong quang trường lớp – Tập nghi lễ khai giảng 2. Khai giảng năm học 2015-2016: 06 h 45′ ngày 5/9/2015 3. Tổ chức thi KSCL đầu năm 4. Triển khai…

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 – 2016

     PHÒNG GD&ĐTCẨM XUYÊN TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH GIÓT Số:     /KH.THCS PĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Cẩm Xuyên, ngày 06   tháng  09 năm 2015