Ban chấp hành công đoàn

TT Họ và tên Năm sinh Chỗ ở Chức vụ 1 Lê Thị Anh Đào TTCX CT 2 Trần Huy Cương TTCX BCH 3 Nguyễn Thị Cường TTCX BCH 4 Phan Thị Thắng CQ KT

Danh sách cán bộ giáo viên nhà trường

TT Họ và tên Năm sinh Chỗ ở Chức vụ 1 Hoàng Thị Nga CQ HT 2 Trương Thế Bình TTCX PHT 3 Lê Thị Anh Đào TTCX TT 4 Nguyễn Văn Dũng CV TT 5 Phan Hùng Sơn TTCX TT 6 Nguyễn Thị Cường CH TT 7 Trần Huy Cương TTCX 8 Nguyễn Tiến Cường TpHT 10 Hoàng Thị Lê TpHT TP 11 Trần Thị Sen TTCX 12 Nguyễn Văn Quốc TTCX TP 13 Võ Thị Công CQ 14 Chu Thị Trâm TTCX 15 Hoàng Thị Tuyên TTCX 16 Hồ Khắc Chắt CQ 17 Bùi Thị…

Danh sách Đảng viên năm học 2015 – 2016

TT Họ và tên Năm sinh Chỗ ở Chức vụ Ghi chú 1 Hoàng Thị Nga CQ-HT Bí thư 2 Trương Thế Bình TTCX PBT 3 Lê Thị Anh Đào TTCX Ủy viên 4 Nguyễn Văn Dũng CV-CX_HT 5 Trần Huy Cương TTCX 6 Phan Hùng Sơn TTCX 7 Chu Thị Trâm TTCX 8 Trần Thị Sen TTCX 9 Nguyễn Văn Quốc TTCX 10 Nguyễn Tiến Cường Tp HT 11 Hoàng Thị Lê Tp HT 12 Lê Thị Minh Huệ TpHT 13 Nguyễn Thị…

Cấp ủy chi bộ

1. Cô giáo Hoàng Thị Nga 2. Thầy giáo: Trương Thế Bình 3. Cô giáo: Lê Thị Anh Đào