Mời dự chuyên đề

Tháng Mười 14, 2015 11:00 sáng

Đúng 14 kính mời các đ/c về dự chuyên đề Thể dục, Toán tại trường THCS Phan Đình Giót.